Zawieszenie wykonywania działalności a obowiązek przesyłania plików JPK_VAT

Pytanie: Czy spółka, która zawiesiła działalność w IV kwartale 2017 r. mimo to jest zmuszona składać JPK od 1 stycznia 2018 r.? Dodam, że od stycznia nie prowadzi żadnej działalności.

Odpowiedź: Jeżeli w świetle przepisów przejściowych spółka jest od 1 stycznia 2018 r. obowiązana do wypełniania obowiązków w zakresie JPK, obowiązki te będą na niej ciążyły mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i nieprowadzenia żadnej działalności.

Uzasadnienie: Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), tj. przepisy określające obowiązek przekazywania w formacie JPK całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych (zob. art. 193a ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z #Dz. U. z 2017, poz. 201# ze zm.) – dalej o.p.), oraz obowiązek przekazywania w formacie JPK danych o ewidencji VAT (zob. art. 82 § 1b o.p.). Obowiązkami tymi – z dniem 1 lipca 2016 r., z dniem 1 stycznia 2017 r., z dniem 1 stycznia 2018 r. oraz z dniem 1 lipca 2018 r. – obejmowane są kolejne grupy podmiotów.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że z przepisów nie wynika, aby zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wyłączało obowiązki w zakresie JPK. Z przepisów nie wynika również, aby obowiązek przekazywania w formacie JPK danych o ewidencji VAT wyłączał brak zapisów w tej ewidencji w danym miesiącu (np. ze względu na fakt, że podatnik nie prowadzi działalności i w związku z tym nie dokonuje żadnej sprzedaży ani zakupów), a więc pliki JPK_VAT należy przekazywać również w przypadku wartości zerowych. Oznacza to, że jeżeli w świetle przepisów przejściowych spółka jest od 1.01.2018 r. obowiązana do wypełniania obowiązków w zakresie JPK, obowiązki te ciążą na niej mimo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i nieprowadzenia żadnej działalności.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 14 grudnia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi