Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez komitenta

Pytanie: Proszę o opinię w sprawie odliczenia VAT z faktury wystawionej przez komitenta komisantowi. Zawarliśmy umowę komisu na podstawie której sprzedajemy na rzecz komitenta nasiona gospodarstwom rolnym. Umowa komisu jest zgodna z KC. Komitent na podstawie naszego zamówienia wystawia fakturę na dostawę towarów do komisanta (czyli dla naszej Spółki). Faktura nie zawiera określenia "metoda kasowa". Proszę o opinię kiedy mogę odliczyć VAT z tej faktury zakupu i czy umieszczenie opisu na fakturze "metoda kasowa" jest konieczne i powoduje, że nie mogę odliczyć VAT od tej faktury jeśli nie zostanie ona skorygowana w zakresie opisu "metoda kasowa". Zarówno moja spółka jak i spółka komitenta to czynni podatnicy VAT. Wg mnie po zmianie przepisów w 2014 roku faktura wystawiona komisantowi przez komitenta musi zawierać opis "metoda kasowa" wiec w naszym przypadku wystawiona faktura jest błędna i wymaga skorygowania. Natomiast VAT mogę odliczyć dopiero w momencie zapłaty za fakturę wystawioną przez komitenta, bo dopiero w momencie mojej zapłaty u komitenta powstaje obowiązek podatkowy w VAT a u mnie prawo do odliczenia. Czy mogę zapłacić komitentowi za jego fakturę przed dokonaniem sprzedaży do nabywcy finalnego? Czy taka wcześniejsza zapłata uprawnia mnie do odliczenia VAT od faktury wystawionej przez komitenta? 

Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby wskazana faktura została przez Państwa dobrowolnie opłacona przed dokonaniem sprzedaży finalnemu nabywcy. Taka wcześniejsza zapłata spowoduje powstanie u Państwa prawa do odliczenia.

Uzasadnienie: Prawo do odliczania podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego (u sprzedawcy), nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury (zob. art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Brzmienie tego przepisu w przypadku nabywania towarów i usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez sprzedawcę całości lub części zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty), powstaje proporcjonalnie do dokonywanych płatności. Jest tak bez względu czy sprzedawca wypełni nałożony na niego przepisem art. 106e ust. 1 pkt 16 u.p.t.u. obowiązek oznaczenia faktury wyrazami „metoda kasowa”.

Dotyczy to również wskazanego stanu faktycznego, gdyż obowiązek podatkowy z tytułu wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu powstaje właśnie z chwilą otrzymania przez sprzedawcę całości lub części zapłaty (zob. art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a u.p.t.u.). A zatem w przedstawionej sytuacji prawo do odliczania podatku z faktur wystawianych przez komitenta powstaje u Państwa dopiero z chwilą ich opłacania (pomimo braku wyrazów „metoda kasowa” na tych fakturach).

Nie ma przy tym przeszkód, aby faktury te były przez Państwa dobrowolnie opłacone przed dokonaniem sprzedaży finalnemu nabywcy (prawo do zapłaty przed terminem płatności przysługuje bowiem podatnikom zawsze). Spowoduje to powstanie u komitenta obowiązku podatkowego, a w konsekwencji powstanie u Państwa prawa do odliczenia. 

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 15 stycznia 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi