Mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie a kasowa metoda rozliczania podatku VAT

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się z podatku VAT metodą kasową i składam deklaracje kwartalne. W miesiącu styczniu wystawiłem fv za wykonaną usługę budowlaną jako podwykonawca na odwrotne obciążenie z terminem zapłaty 10.02.2017 r. i w tym też dniu zapłata nastąpiła. Mam pytanie kiedy powinienem wykazać sprzedaż w informacji podsumowującej VAT-27 - w miesiącu styczniu czyli w miesiącu wystawienia fv i wykonania usługi czy w miesiącu Lutym tj. w miesiącu otrzymania zapłaty?

Odpowiedź: Uważam, że świadczenie wskazanej usługi powinien Pan wykazać w informacji podsumowującej VAT-27 za luty 2017 r.

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte jest świadczenie usług stanowiących roboty budowlane w rozumieniu stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r., tj. usług wymienione w poz. 2-48 dodanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do u.p.t.u. Nie dotyczy to jednak wszystkich usług stanowiących roboty budowlane, lecz tylko usług świadczonych przez usługodawcę jako podwykonawcę (zob. dodany z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 17 ust. 1h u.p.t.u.).

Z nowych (ani przejściowych) przepisów nie wynika przy tym, aby stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia wyłączało stosowanie przepisów dotyczących metody kasowej. Uważam w związku z tym, że jeżeli podwykonawcą świadczącym usługę stanowiącą robotę budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia jest mały podatnik rozliczający podatek VAT metodą kasową obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi tej usługi powstaje z chwilą otrzymania zapłaty przez podwykonawcę (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi stanowiącej robotę budowlaną objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia powstał u Pana w dniu 10 lutego 2017 r. (tj. w dniu otrzymania zapłaty). W konsekwencji świadczenie tej usługi powinien Pan wykazać w informacji podsumowującej VAT-27 za luty 2017 r.

Niestety, nie pojawiły się jeszcze wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące tej kwestii. Nie jestem w związku z tym w stanie wskazać czy podzielają one to stanowisko.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 8 marca 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi