Wysokość VAT z tytułu świadczenia usług medycyny chińskiej, zielarstwa i akupunktury

Pytanie: Moja klientka otworzyła firmę Zielarstwo i Akupunktura. W ramach działalności podała następujące PKD 85.59.B, 47.91.Z, 47.99.Z, 86.90.D, 86.90.E Zamierza sprzedawać zioła, akupunkturę, propagować zdrowe odżywianie wszystko zgodne z medycyną chińska, sprzedawać wiedzę z zakresu medycyny chińskiej. Mogłoby się zdarzyć że czasami przy wykonywaniu swoich usług będzie udzielać porad. Planuje sprzedawać swoje usługi online. Wiadomo doradztwo nie jest zwolnione z podatku vat.  Czy jeśli posiada tytuł terapeuty tradycyjnej medycyny chińskiej i studia podyplomowe z Uniwersytetu Medycznego 'Zielarstwo w profilaktyce i terapii? Czy na tej podstawie może korzystać ze zwolnią z art. 43 ust.1 pkt.19 ustawy Vat? 

Odpowiedź: Uważam, że udzielanie przez osobę, o której mowa, porad w zakresie medycyny chińskiej, zielarstwa i akupunktury będzie zwolnione od podatku VAT.

Uzasadnienie: Zwolnienia od podatku obejmujące usługi w zakresie opieki medycznej określają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 18-19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. oraz § 3 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 736 z późn. zm.). 

Przepisy te zwalniają od podatku, między innymi, usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) – dalej u.d.l. (zob. art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c u.p.t.u.). Jak zaś stanowi art. 2 ust. 1 pkt 2 u.d.l., przez osobę wykonującą zawód medyczny rozumie się osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. 

Zwolnienie to obejmuje, między usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie, między innymi, medycyny chińskiej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2015 r. - ILPP2/4512-1-681/15-4/EN czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lutego 2017 r. - 2461-IBPP3.4512.835.2016.2.ASz), zielarstwa i akupunktury (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2016 r. - ILPP3/4512-1-14/16-4/TK).

Taką osobą jest – jak wynika z treści pytania – osoba, o której mowa (skoro posiada terapeuty tradycyjnej medycyny chińskiej i studia podyplomowe z Uniwersytetu Medycznego 'Zielarstwo w profilaktyce i terapii”). Uważam w związku z tym, że udzielanie przez nią porad w zakresie medycyny chińskiej, zielarstwa i akupunktury będzie zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c u.p.t.u.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 18 stycznia 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi