Zbiorcze faktury korygujące a adnotacja “mechanizm podzielonej płatności”

Pytanie: Spółka zgodnie z umowami wystawia na koniec kwartałów zbiorcze faktury korygujące - rabaty potransakcyjne (premia handlowa). Faktury sprzedaży w kwartale dot. towarów z zał.15 do ustawy o vat i jeśli przekraczają wartość 15 tys. zł to są oznaczone dodatkowo opisem "mechanizm podzielonej płatności". Rabat dotyczy wszystkich faktur wystawionych w kwartale. Czy w przypadku zbiorczej faktury korygującej dotyczącej rabatu potransakcyjnego na wartość pow 15 tys. zł ma zastosowanie przepis mówiący o oznaczeniu "mechanizm podzielonej płatności" ?

Odpowiedź: Tak, zbiorcze faktury korygujące powinny być w przedstawionej sytuacji oznaczane przez spółkę wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.

Uzasadnienie: Obowiązek wystawiania faktur z wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” wynika od 1 listopada 2019 r. z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek ten istnieje w przypadku faktur obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do u.p.t.u., jeżeli kwota należności ogółem na tych fakturach przekracza 15.000 zł. A contrario – obowiązek oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” nie istnieje w przypadku faktur dokumentujących towary lub usługi, które nie są wymienione w załączniku nr 15 do u.p.t.u.

Obowiązek ten istnieć może również przy wystawianiu faktur korygujących. Wynika to z objaśnień Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności. Z objaśnień tych wynika, że obowiązek oznaczania faktur korygujących wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” ma miejsce jeżeli po uwzględnieniu korekty spełnione są warunki określone w art. 106e ust. 1 pkt 18a u.p.t.u. (nie jest zatem istotna wartość faktury korygującej, lecz wartość faktury pierwotnej po korekcie).

W omawianej sytuacji z pewnością przynajmniej w przypadku części faktur pierwotnych po korekcie wynikającej ze zbiorczej faktury korygującej nadal spełnione są warunki określone w art. 106e ust. 1 pkt 18a u.p.t.u. Powoduje to, że zbiorcze faktury korygujące, o których mowa, powinny być przez spółkę oznaczane wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 22 lipca 2020 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi