Przemieszczenie towarów do Niemiec w celu wykonania naprawy gwarancyjnej

Pytanie: Pracownicy spółki wyjechali w podroż służbową do Niemiec celem dokonania naprawy reklamacyjnej. W tym celu zabrali ze sobą z magazynu w Polsce materiały do wykonania tej usługi. Czy takie przemieszczenie materiału z PL do DE celem zużycia tych materiałów w trakcie wykonywania naprawy reklamacyjnej należy uznać za WDT? Jeśli tak, to jak należy rozliczyć taka transakcję? Spółka nie jest zarejestrowana do VAT w Niemczech.

Odpowiedź: W związku z dokonywaniem wskazanych przemieszczeń dochodzi u Państwa do nietransakcyjnych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, które są opodatkowane według właściwej w Polsce dla przemieszczanych towarów stawki VAT (zapewne według stawki 23%).

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dochodzi przy tym nie tylko na skutek dostaw towarów wywożonych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (zob. art. 13 ust. 1 u.p.t.u.; są to najczęściej spotykane wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów), ale również na skutek przemieszczania przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które to towary zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika (zob. art. 13 ust. 3 u.p.t.u.). Do takich właśnie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dochodzi w związku z przemieszczaniem przez Państwa materiałów z Polski do Niemiec w celu wykorzystania do zużycia w trakcie napraw reklamacyjnych.

]Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, o których mowa, mogą przy tym korzystać opodatkowania stawką 0%. Odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie przepisy art. 42 ust. 1-4, 11 i 12 u.p.t.u. (zob. art. 42 ust. 14 u.p.t.u.), a zatem jednym z warunków opodatkowania takich wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów stawką 0% jest posiadanie przez podatnika dokonującego przemieszczenia właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanego mu przez kraj członkowski, do którego towary są przemieszczane (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2011 r. – IBPP3/443-901/10/KO).

Warunek ten w przedstawionej sytuacji nie jest spełniony. Oznacza to, że nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, do których w związku z przemieszczeniami, o których dochodzi, jesteście Państwo obowiązani opodatkowywać według właściwej w Polsce dla przemieszczanych towarów stawki VAT, zapewne według stawki 23% (niezależnie od tego jesteście Państwo obowiązani rozpoznawać w Niemczech wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów na podstawie niemieckiego odpowiednika art. 11 ust. 1 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 7 lipca 2020 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi