Korekty deklaracji VAT-7 i VAT-7K po wejściu w życie nowego pliku JPK_VAT

Pytanie: Czy korekty pliku JPK i deklaracji VAT-7 za miesiące wcześniejsze niż październik 2020 r., będą wymagane przez MF wg starego wzoru pliku JPK i deklaracji VAT-7 (tzn. obowiązującego do września 2020 r.), czy wg nowego pliku JPK uwzględniającego część deklaracyjną VAT-7, obowiązującego od danych począwszy za październik 2020 r.?

Odpowiedź: Dokonywane po 30 września 2020 r. korekty plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K dokonywać będzie trzeba na obecnych zasadach (obowiązujących do 30 września 2020 r.), w tym na obecnie stosowanych formularzach deklaracji VAT.

Uzasadnienie: W dniu 1 października 2020 r. mają wejść w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania tzw. nowego pliku JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT (zob. dodawane art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).

W związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało Broszurę informacyjną dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją. Przeczytać w niej można, między innymi, że „do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad)”. A zatem dokonywane po 30 września 2020 r. korekty plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K dokonywać będzie trzeba na obecnych zasadach (obowiązujących do 30 września 2020 r.), w tym na obecnie stosowanych formularzach deklaracji VAT.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 23 lipca 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi