Odsprzedaż usługi szkolenia w Niemczech

Pytanie: Otrzymaliśmy rachunek z firmy niemieckiej z niemieckim VAT na szkolenie naszego pracownika, które odbyło sie w Niemczech. Jestesmy zarejestrowani również jako podatnik VAT w Niemczech a wiec zwrócimy sie z do Urzędu Niemieckiego o jego zwrot. Pracownik, który przeszedł szkolenie, został zobowiązany do pokrycia 30% kosztów szkolenie osobiście. W jaki sposób powinnismy wystawić fakture pracownikowi? Czy powinniśmy opodatkować ją polskim 23% VAT?

Odpowiedź:W przedstawionej sytuacji świadczycie Państwo na rzecz pracownika usługę szkoleniową, która – przynajmniej z punktu widzenia polskich przepisów - podlega opodatkowaniu niemieckim podatkiem VAT oraz powinna zostać udokumentowana niemiecką fakturą.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W świetle w przedstawionej sytuacji świadczycie Państwo na rzecz pracownika usługę szkoleniową.

Miejsce świadczenia tej usługi – na podstawie art. 28g ust. 2 u.p.t.u. – znajduje się na terytorium Niemiec (tam bowiem odbyło się szkolenie). Oznacza to, że świadczenie przedmiotowej usługi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a więc nie powinno być opodatkowane polskim podatkiem VAT (obliczanym według stawki 23%) oraz udokumentowane polską fakturą (nie ma bowiem miejsca żaden z przypadków określonych w art. 106a u.p.t.u.). Świadczenie tej usługi powinno zostać – przynajmniej z punktu widzenia polskich przepisów – opodatkowane niemieckim podatkiem VAT oraz udokumentowane przez Państwa niemiecką fakturą.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 30 marca 2017 r.: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi