Stawka VAT na usługi nauki gry na instrumentach

Pytanie: Prywatna szkoła muzyczna prowadzi zajęcia nauki gry na różnych instrumentach. Co do zasady są to kursy grupowe. Czy prawidłowe będzie opodatkowanie stawką VAT 8% sprzedaży miesięcznych karnetów na zajęcia gry na instrumentach - tak samo jak w przypadku sprzedaży karnetów np. na zajęcia fitness - zgodnie z poz. 186 zał. nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź: Nie, stosowanie stawki 8% przy sprzedaży miesięcznych karnetów na zajęcia gry na instrumentach nie będzie w przedstawionej sytuacji prawidłowe. Należy stosować stawkę podstawową 23%.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 186 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., opodatkowane podatkiem VAT według obniżonej stawki 8% są pozostałe usługi w zakresie wstępu stanowiące pozostałe usługi związane z rekreacją (bez względu na symbol PKWiU). Na tej podstawie z opodatkowania podatkiem VAT według stawki 8% korzystają, między innymi, usługi wstępu na zajęcia fitness (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 czerwca 2015 r. - IBPP2/4512-453/15/RSz).

Należy jednak zauważyć, że usługi nauki gry na instrumentach nie mają charakteru usług związanych z rekreacją, lecz są to usługi kształcenia (usługi w zakresie edukacji). Ich świadczenie nie korzysta w związku z tym z opodatkowania stawką 8% na wskazanej podstawie, jak również na żadnej innej podstawie. W przedstawionej sytuacji nie ma również zastosowania zwolnienie od podatku VAT, w szczególności zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 u.p.t.u. (obejmujące niekiedy usługi nauki gry na instrumentach – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 sierpnia 2014 r. - ITPP2/443-676/14/EK). W konsekwencji usługi nauki gry na instrumentach, o których mowa, są opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23% (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2013 r. - IPPP1/443-906/13-2/AW).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 20 września 2017 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi