Wysokość VAT przy sprzedaży okularów korekcyjnych

Pytanie: Jaką stawkę VAT należy stosować w przypadku sprzedaży okularów korekcyjnych?

Odpowiedź: Sprzedaż okularów korekcyjnych jest, co do zasady, opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8% (wyjątek stanowią okulary, które nie stanowią wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Uzasadnienie: Okulary korekcyjne są wyrobami medycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Jednocześnie na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 105 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika.

Powoduje to, że sprzedaż okularów korekcyjnych jest, co do zasady, opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8% (wyjątek stanowią okulary, które nie stanowią wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 listopada 2014 r. (sygn. IBPP2/443-771/14/JJ), w której czytamy, że „skoro, jak wskazał Wnioskodawca, okulary korekcyjne będące przedmiotem zapytania stanowią wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i są dopuszczone do obrotu na terenie RP, to sprzedaż tych wyrobów korzysta z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i pozycją 105 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług”.

Podstawa prawna:

  • art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 105 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.,
  • art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi