Darowizna gospodarstwa rolnego a odliczony VAT

Pytanie: Podatnik Vat od 2014 r. rolnik prowadzi działalność rolniczą (od 20 lat). Podatnik składa co miesiąc deklarację do US, sprzedaje mleko do mleczarni, sprzedaje i kupuje bydło, kupuje środki trwałe, pasze, nawozy. W 2016 roku w maju rolnik chce przepisać gospodarstwo na syna. Syn po przepisaniu gospodarstwa zarejestruje sie na VAT. Czy rolnik musi dokonać korekt VAT w związku z zakupionymi nawozami, paszami i środkami trwałymi, skoro syn będzie kontynuował dziaalność rolniczą i pozostanie Vat-owcem?

Odpowiedź:Nie, w przedstawionej sytuacji rolnik nie będzie obowiązany do korekty odliczonego podatku.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że gospodarstwo rolne z punktu widzenia VAT stanowi przedsiębiorstwo. W konsekwencji transakcje zbycia gospodarstw rolnych, w tym darowizny gospodarstw rolnych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), co potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2015 r. - IBPP3/443-1236/14/MN).

Oznacza to, między innymi, że – ze względu na brzmienie art. 91 ust. 9 u.p.t.u. – w związku z dokonywaniem darowizn gospodarstw rolnych nie ma także obowiązku dokonywana korekty podatku naliczonego (i rozliczonego) przy zakupie składników majątku wchodzących w skład gospodarstwa. Również to potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2015 r. (ITPP2/4512-56/15/AD). Czytamy w niej, że „skoro - jak wskazano we wniosku - przedmiotem przekazania synowi będzie całe przedsiębiorstwo w postaci gospodarstwa rolnego, czynność jego przekazania - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - będzie wyłączona z opodatkowania i nie będzie wiązała się dla Pana, jako przekazującego, z obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego, ani zwrotem podatku związanym z wybudowaniem budynków i maszyn rolniczych”.

A zatem w przedstawionej sytuacji rolnik nie będzie obowiązany do korekty odliczonego podatku. Obowiązki związane z ewentualną korektą (np. w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia od podatku) na podstawie art. 91 ust. 9 u.p.t.u. przejdą na syna (nabywcę gospodarstwa rolnego).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 26 kwietnia 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi