Wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT a JPK

Pytanie: Prowadzę firmę, która zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Dodatkowo prowadziłem również usługi najmu, z których zrezygnowałem w dniu 31.12.2017 roku. Jestem czynnym podatnikiem VAT natomiast od stycznia 2018 r. wykonuję tylko usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37. Czy w związku z tym począwszy od miesiąca stycznia 2018 roku mam obowiązek składania deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT?

Odpowiedź:Co do zasady, nie ma Pan obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K ani przesyłania plików JKP_VAT. Wskazane jest jednak, aby zgłosił Pan naczelnikowi urzędu skarbowego fakt wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT.

Uzasadnienie: Z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.) wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przesyłanie plików JPK_VAT.

Mając to na uwadze wskazać należy, że nie wszyscy podatnicy mają obowiązek prowadzić ewidencję VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u. Obowiązku tego nie mają, między innymi, podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 u.p.t.u. lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 736 z późn. zm.) – dalej r.z.

Podobnie ma się rzecz, jeżeli chodzi o obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K. Z art. 96 ust. 7 u.p.t.u. wynika, że, między innymi, podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 u.p.t.u. lub r.z. nie mają, co do zasady, obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Oznacza to, że jako podatnik wykonujący wyłącznie czynności przedmiotowo od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u. nie ma Pan obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u. W konsekwencji – zakładając, że ewidencji takiej nie prowadzi Pan dobrowolnie – nie ma Pan od 1 stycznia 2018 r. obowiązku przesyłania plików JPK_VAT. Jako podatnik wykonujący wyłącznie czynności przedmiotowo od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u. nie ma Pan również obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Wskazane jest przy tym, aby w zaistniałej sytuacji zgłosił Pan naczelnikowi urzędu skarbowego fakt wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 u.p.t.u. (co spowoduje zarejestrowanie Pana jako podatnika VAT zwolnionego – zob. art. 96 ust. 10 u.p.t.u.; ten sam skutek wywoła złożenie przez Pana przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji VAT-7/VAT-7K, w których wykazywać Pan będzie wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku VAT – zob. art. 96 ust. 10a u.p.t.u.). W przeciwnym razie będzie Pan musiał liczyć się z koniecznością wyjaśnienia naczelnikowi urzędu skarbowego dlaczego – pomimo statusu podatnika VAT czynnego – nie przesyła Pan plików JPK_VAT ani nie składa deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 29 stycznia 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi