Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opóźnieniem

Pytanie: Podatnik VAT czynny dokonał zakupu materiałów w miesiącu kwiecień 2018, natomiast faktura za materiały dotarła do niego w lipcu 2018 r. Czy podatnik może odliczyć VAT naliczony w miesiącu, kiedy dotarła do niego faktura - lipiec czy poprzez korektę deklaracji za kwiecień 2018 r.

Odpowiedź: Z prawa do odliczenia podatnik w przedstawionej sytuacji może skorzystać najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 r.

Uzasadnienie: Z prawa do odliczenia podatnicy mogą korzystać najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K składanej za okres powstania prawa do odliczenia. Jednocześnie z przepisów art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) wynika, że prawo do odliczenia powstaje, co do zasady, w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, nie wcześniej niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury.

W świetle powyższego prawo do odliczenia powstało w przedstawionej sytuacji w lipcu 2018 r. (tj. w miesiącu otrzymania faktury). Z prawa do odliczenia podatnik, o którym mowa, może zatem skorzystać najwcześniej w ramach deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 r. (skorzystanie z prawa do odliczenia w drodze korekty deklaracji VAT-7 za kwiecień 2018 r. nie jest w przedstawionej sytuacji możliwe).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 13 sierpnia 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi