Śmierć podatnika VAT a obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego

Pytanie: Zmarła osoba fizyczna zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Czy spadkobiercy mają obowiązek sporządzić i opodatkować remanent likwidacyjny po tej osobie?

Odpowiedź: Nie, spadkobiercy osoby fizycznej, o której mowa, nie mają obowiązku sporządzenia i opodatkowania podatkiem VAT remanentu likwidacyjnego po tej osobie.

Uzasadnienie: Przepisy VAT nakładają na spadkobierców zmarłych podatników (podatników będących osobami fizycznymi) tylko jeden obowiązek, a mianowicie obowiązek zgłoszenia w urzędzie skarbowym zaprzestania działalności w wyniku śmierci (zob. art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Poza tym obowiązkiem na spadkobiercach nie ciążą żadne obowiązki, w szczególności nie muszą za zmarłego podatnika sporządzać i opodatkowywać tzw. remanentu likwidacyjnego. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2016 r. (sygn. IBPP2/4512-398/16/KO) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.783.2017.1.EJ). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury przewidzianego w art. 14 ustawy o VAT i opodatkowania towarów objętych tym spisem (...). Wśród okoliczności wymienionych w powołanym przepisie, powodujących powstanie obowiązku sporządzenia spisu z natury nie została bowiem wskazana śmierć podatnika. W oparciu o powołane regulacje, spis z natury powinni sporządzać podatnicy, natomiast żaden z przepisów ustawy o VAT nie nakłada takiego obowiązku na żonę nieistniejącego już podatnika podatku VAT, wykreślonego z rejestru prowadzonego przez urząd skarbowy”.

A zatem spadkobiercy osoby fizycznej, o której mowa, nie mają obowiązku sporządzenia i opodatkowania podatkiem VAT remanentu likwidacyjnego po tej osobie. Na spadkobiercach nie ciążą również żadne inne obowiązku z zakresu VAT, poza obowiązkiem zgłoszenia w urzędzie skarbowym zaprzestania działalności w wyniku śmierci (do czego służy formularz VAT-Z z zaznaczonym kwadratem 3 w poz. 21).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 22 marca 2018 r.

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi