Stawka VAT dla usług dezynfekcji

Pytanie: Jaką stawkę VAT zastosować do usługi dezynfekcji?

Odpowiedź: Usługi dezynfekcji są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%.

Uzasadnienie: Usługi dezynfekcji są na gruncie PKWiU klasyfikowane w grupowaniu o symbolu 81.29.11.0 (grupowanie to obejmuje usługi dezynfekcji i tępienia szkodników). Świadczenie tych usług nie zostało wymienione wśród usług opodatkowanych według obniżonych stawek podatku VAT, w szczególności w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. Zm.) – dalej u.p.t.u., gdzie wymienione są towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8%. W konsekwencji usługi dezynfekcji są opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% (zob. art. 41 ust. 1 w zw. Z art. 146aa ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 1 kwietnia 2020 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi