Odliczenie VAT z faktury za udział w konkursie

Pytanie: Spółka z o.o. prowadząca działalność w zakresie budowy domów pasywnych (sprzedaż opodatkowana) uczestniczyła w targach budowlanych jako wystawca. Spółka zapłaciła za udział w konkursie i w związku z tym otrzymała fakturę o treści: za udział w konkursie na targach budowlanych. Czy przysługuje Spółce prawo odliczenia podatku naliczonego?

Odpowiedź: Tak, spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowej faktury za udział w konkursie. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u). Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest przy tym konieczny bezpośrednio związek między zakupami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Może to być również związek pośredni, o ile dokonywane zakupy związane są bezpośrednio z działalnością opodatkowaną podatnika. Jak czytamy w wyroku NSA z dnia 29 marca 2011 r. (sygn. I FSK 571/10), „koniecznym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie związku pomiędzy zakupami a transakcją opodatkowaną. Jednakże nie zawsze związek ten musi być tego rodzaju, by można było przypisać bezpośrednio dany wydatek do konkretnej transakcji opodatkowanej. W przypadku bowiem tzw. kosztów ogólnych, które stanowią element cenotwórczy w działalności gospodarczej podatnika, wydatki na ten cel zachowują także bezpośredni związek z działalnością, a podatnik ma prawo do odliczenia VAT z tytułu tych zakupów w takim zakresie, w jakim działalność ogólna daje prawo do odliczenia VAT”.

W przedstawionej sytuacji udział w konkursie był bezpośrednio związany z działalnością opodatkowaną spółki z o.o. Prowadzi to do wniosku, że zakup usługi udziału w tym konkursie był usługą wykorzystaną przez spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych. A zatem – skoro żaden z przepisów (w szczególności żaden z przepisów art. 88 u.p.t.u. – nie wyłącza możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu takiej usługi, spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup tej usługi.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 19 maja 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi