Zakup towaru od zagranicznej firmy posiadającej oddział w Polsce

Pytanie: Zamawiam towar, wszystkie potwierdzenia były wystawiane z siedziby w Polsce w Warszawie ale otrzymałam informację, że faktura zostanie wystawiona z firmy z Holandii adres na fakturze jest holenderski a NIP Polski. Przysłali mi informację że ta firma jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Na fakturze będzie wykazany VAT polski 23%. Firma ma swoją siedzibę w Polsce, na pewno biura. Moja firma nie posiada VAT-UE. Czy będzie to zwykła transakcja, czy wewnątrzwspólnotowe nabycie. Czy mogę odliczyć VAT z tej faktury tak jak z zakupów od firm w Polsce?

Odpowiedź: Odpowiedzi na pytania zależą od tego czy zamówiony towar zostanie do państwa dostarczony z innego niż Polska państwa członkowskiego.

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Aby doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów konieczne jest, co do zasady, aby:

  • doszło do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (zob. art. 9 ust. 1 u.p.t.u.), oraz
  • stronami transakcji byli podatnicy oraz nabywane towary miały służyć działalności gospodarczej nabywcy (zob. art. 9 ust. 2 u.p.t.u.).

W świetle powyższego odpowiedzi na pytania zależyą od tego czy zamówiony towar zostanie do państwa dostarczony z innego niż Polska państwa członkowskiego. Jeżeli tak, wskazany zakup stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jak również otrzymana faktura nie uprawnia Pana do odliczenia na jej podstawie.

Najprawdopodobniej jednak (skoro została Panu wystawiona faktura z polskim VAT) zamówiony towar zostanie Państwu dostarczony z Polski. Oznaczałoby to, że jego nabycie stanowi „zwykły” zakup krajowy (dostawy dokonuje bowiem – jak wynika z treści pytania – firma holenderska posiadająca na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a więc nie ma zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia – zob. art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.), a z otrzymanej faktury na zasadach ogólnych może Pan odliczyć VAT.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 4 kwietnia 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi