Rozliczanie faktur korygujących wystawianych do faktur ze zwolnieniem od podatku VAT

Pytanie: Spółka wystawia korekty na rabat do sprzedaży zwolnionej. Czy korekty takie muszą być podpisane przez odbiorcę lub spółka powinna posiadać potwierdzenie dostarczenia, aby ująć dokument korekty w rejestrze i deklaracji VAT?

Odpowiedź: Faktury korygujące wystawiane do faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT spółka powinna rozliczać bez uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (w okresach rozliczeniowych powstania przyczyny korekty, np. w okresach rozliczeniowych przyznania rabatu).

Uzasadnienie: W przypadkach określonych przepisami art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawców wymaga uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Dotyczy to jednak wyłącznie rozliczania niektórych faktur korygujących wystawianych do faktur z wykazanym podatkiem VAT (zob. art. 29a ust. 13 u.p.t.u.).

Powyższe nie dotyczy zatem faktury korygujące wystawiane do faktur bez wykazanego podatku VAT, w tym do faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT. A zatem faktury korygujące wystawiane do faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT spółka powinna rozliczać bez uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (w okresach rozliczeniowych powstania przyczyny korekty, np. w okresach rozliczeniowych przyznania rabatu).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 6 września 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi