Zaliczki a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Jako przedsiębiorca korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT, do limitu obrotów. W 2016 pobrałem na wykonanie usług szkoleniowych od klientów zaliczki w kwocie 50.000 zł. Szkolenie odbyło się w marcu 2017 r. W marcu 2017 r. zakończyłem świadczenie usługi. Czy kwotę otrzymanych zaliczek w kwocie 50.000 zł mam wliczać do obrotu zwolnienia z VAT za rok 2016 czy już za rok 2017?

Odpowiedź: Wskazane zaliczki należy uwzględnić – na użytek zwolnienia podmiotowego – w wartości sprzedaży osiągniętej w 2016 r. (mimo, że dotyczą one usługi szkoleniowej wykonanej w 2017 r.).

Uzasadnienie: O tym kiedy dokonywane przez podatników czynności wywołują skutki w podatku VAT decyduje, co do zasady, moment powstania obowiązku podatkowego. Dotyczy to, między innymi, również ustalania wartości sprzedaży na potrzeby zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., czyli tzw. zwolnienia podmiotowego. Jednocześnie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług szkoleniowych powstaje:

  1. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – w zakresie, w jakim zapłata jest otrzymywana przed wykonaniem usługi (zgodnie z art. 19a ust. 8 u.p.t.u.),
  2. z chwilą wykonania usługi – w pozostałym zakresie (zgodnie z art. 19a ust. 1 u.p.t.u.).

A zatem w przedstawionej sytuacji w części dotyczącej otrzymanych na poczet szkolenia zaliczek obowiązek podatkowy powstał jeszcze w 2016 r. W konsekwencji zaliczki te należy uwzględnić – na użytek zwolnienia podmiotowego – w wartości sprzedaży osiągniętej w 2016 r. (mimo, że dotyczą one usługi szkoleniowej wykonanej w 2017 r.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 18 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi