Odliczenie VAT z paragonu z NIP nabywcy z adnotacją “Dokument nie jest fakturą uproszczoną”

Pytanie: Czy mogę odliczyć podatek VAT od paragonu z NIPem dla transakcji do 450zł, jeżeli na paragonie widnieje adnotacja „ Dokument nie jest fakturą uproszczoną”(taki napis jest na paragonach z Castoramy)?

Odpowiedź: Według mnie mimo umieszczenia wskazanej adnotacji paragon z NIP nabywcy dokumenujący sprzedaż o wartości nieprzekraczającej 450 zł stanowi fakturę uproszczoną, a w konsekwencji można na jego podstawie odliczyć VAT.

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2013 r. w niektórych przypadkach podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści (tzw. faktury uproszczone). Obecnie możliwość wystawiania takich faktur przewiduje art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro).
Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że w świetle tego przepisu paragony z NIP nabywcy wystawiane na kwoty nieprzekraczające 450 zł (albo 100 euro) stanowią faktury uproszczone (zob. komunikaty dostępne pod adresami https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow-od-1-stycznia-2020-r oraz https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow). A zatem w świetle stanowiska reprezentowanego przez Ministerstwo Finansów paragony z NIP nabywcy dokumentujące sprzedaż o wartości nieprzekraczającej 450 zł (albo 100 euro) stanowią faktury, a więc stanowią podstawę odliczania kwot podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.).

W mojej ocenie dotyczy paragonów z NIP nabywcy, na których widnieje adnotacja „Dokument nie jest fakturą uproszczoną”. Obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem stosowania takiej adnotacji na paragonach, a w konsekwencji nie ma podstaw do twierdzenia, że umieszczenie takiej adnotacji na paragonie z NIP nabywcy wyłącza traktowanie go jako faktury uproszczonej.

Uważam zatem, że umieszczenie adnotacji „Dokument nie jest fakturą uproszczoną” na paragonie z NIP nabywcy dokumentującym sprzedaż o wartości nieprzekraczającej 450 zł (albo 100 euro) nie wywołuje żadnego skutku, w szczególności nie powoduje, że paragon ten przestaje być fakturą uproszczoną. A zatem według mnie mimo umieszczenia wskazanej adnotacji paragon z NIP nabywcy dokumenujący sprzedaż o wartości nieprzekraczającej 450 zł stanowi fakturę uproszczoną, a w konsekwencji można na jego podstawie odliczyć VAT. Niestety, nie jest mi znane stanowisko organów podatkowych w tej kwestii, a w konsekwencji nie jestem w stanie wskazać czy podzielają one zaprezentowane stanowisko.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 23 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi