Stawka VAT na usługi konwojowania gotówki

Pytanie: Czy świadczenie usług konwojowania gotówki korzystają ze zwolnienia od podatku?

Odpowiedź: Nie, świadczenie usług konwojowania gotówki nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Świadczenie takich usług jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zwolnione są od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy. Jednocześnie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT stanowi, że zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT.

Zwolnienie to – jak się przyjmuje – nie obejmuje jednak usług konwojowania gotówki. W szczególności takie stanowisko reprezentują organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPP1-443-58/11-2/PR), w której czytamy, że „zwolnieniem z opodatkowania objęte zostaną usługi składające się na opisaną we wniosku usługę cash processingu, za wyjątkiem usług konwojowania, które nie będą korzystały ze zwolnienia, i konsekwencji będą opodatkowane podstawową stawką podatku VAT”. Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-951/12-2/JN) czytamy, że „przedmiotowe usługi dotyczące obsługi serwisowej urządzeń ATM korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, natomiast usługi konwojowania nie korzystają ze zwolnienia i w konsekwencji są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT”.

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1, art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz art. 43 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi