Sprzedaż czytników ebooków a kasy rejestrujące

Pytanie: Czy sprzedaż czytników ebook ( nie książek w formie elektronicznej lecz urządzenia na którym te książki mogą być czytane) korzysta ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej do 20.000 PLN czy taka sprzedaż generuje automatyczny obowiązek zainstalowania kasy?

Odpowiedź: Dostawy czynników ebooków mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w tym ze zwolnienia podmiotowego obejmującego podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Uzasadnienie: Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania określają w 2018 r. przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454) – dalej r.z.e. Nie wszystkie jednak czynności mogą korzystać ze zwolnień określonych przepisami tego rozporządzenia – w § 4 r.z.e. określonych zostało szereg czynności, które ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (zarówno zwolnień podmiotowych, jak i zwolnień przedmiotowych) nie korzystają.

Sprzęt komputerowy – do którego zaliczyć należy czynniki ebooków (klasyfikowane według mnie na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. w grupowaniu o symbolu 26.20.11.0, tj. w grupowaniu obejmującym przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne) – do towarów podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania jednak nie należą (w szczególności sprzęt komputerowy nie należy do sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. i r.z.e. - zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. - IPPP2/443-811/14-2/DG). Oznacza to, że dostawy czynników ebooków mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w tym ze zwolnienia podmiotowego obejmującego podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 r.z.e.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 30 grudnia 2017 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi