Zakup usługi od Facebook’a a import usług

Pytanie: Podatnik prowadzący KPIR (czynny podatnik VAT) otrzymał od Facebooka fakturę wystawioną w styczniu 2018 r. Faktura dotyczy usług wykonanych we wrześniu 2017 r. W którym miesiącu należy zaksięgować VAT?

Odpowiedź: Import usług na podstawie wskazanej faktury należy zaksięgować w ewidencji VAT wstecznie, tj. w miesiącu/miesiącach opłacenia lub wykonania wskazanych usług (zależnie od tego co miało miejsce wcześniej).

Uzasadnienie: O tym, kiedy dokonywane przez podatników czynności podlegające opodatkowaniu wywołują skutki w podatku VAT, w tym o tym w jakim okresie rozliczeniowym należy je księgować w ewidencji VAT, decyduje, co do zasady, moment powstania obowiązku podatkowego. Dotyczy to również importu usług (zakup usług reklamowych od Facebooka stanowi bowiem import usług).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że w przeszłości istniały przy tym przepisy określające szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Obecnie przepisów takich nie ma, a w konsekwencji obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstaje z chwilą powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia nabywanej usługi. Najczęściej zatem obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstaje na zasadach ogólnych wynikających z przepisów art. 19a ust. 1 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), czyli:

  • z chwilą otrzymania przez zagranicznego usługodawcę całości lub części zapłaty – w zakresie w jakim zapłata taka otrzymywana jest przed wykonaniem usługi,
  • z chwilą wykonania usługi – w pozostałym zakresie.

Dotyczy to również importu usług reklamowych. A zatem obowiązek podatkowy z tytułu importu usług reklamowych, o których mowa, powstał z chwilą ich opłacenia lub w datach ich wykonania (zależnie od tego co miało miejsce wcześniej). Bez znaczenia z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług ma natomiast data wystawienia lub otrzymania faktury dokumentującej ich świadczenie.

Powoduje to, że import usług na podstawie wskazanej faktury należy zaksięgować w ewidencji VAT wstecznie, tj. w miesiącu/miesiącach opłacenia lub wykonania wskazanych usług (zależnie od tego co miało miejsce wcześniej). Nie jest właściwe zaksięgowanie importu usług, o którym mowa, w ewidencji VAT prowadzonej dla bieżącego miesiąca.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 21 lutego 2018 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi