Ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej a ulga na zakup kas

Pytanie: Podatnik prowadził działalność gospodarczą, ewidencjonując obroty przy użyciu kasy fiskalnej (nie korzystał z ulgi na zakup), działalność zlikwidował, a następnie po 4 latach założył kolejną (nr NIP pozostał ten sam, zmienia się miejsce wykonywania działalności). Czy ma możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy, skoro z tej zakupionej wcześniej nie może korzystać

Odpowiedź: Nie, wskazany podatnik nie może obecnie skorzystać z ulgi na zakup kas.

Uzasadnienie: Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (zob. art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Jest to tzw. ulga na zakup kas.

Wskazać jednocześnie należy, że obowiązujące przepisy nie regulują statusu osób fizycznych, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, jako podatników VAT. Przyjmuje się najczęściej, że podatników takich należy traktować jako kontynuujących (a nie rozpoczynających) działalność gospodarczą. Jak czytamy w wyroku NSA z 7 września 2017 r. (I FSK 2312/15), „w przypadku osób fizycznych będących podatnikami VAT, zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wyniku likwidacji działalności, a następnie ponowne rozpoczęcie ich wykonywania, powoduje, iż mamy do czynienia z tym samym podatnikiem posługującym się tym samym Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP), co oznacza, że wznowienie działalności gospodarczej po przerwie spowodowanej uprzednią likwidacją takiej działalności, nie ma wpływu na byt osoby fizycznej, jako podatnika. Dla bytu tego podatnika nie ma przy tym znaczenia odmienny przedmiot wznowionej działalności gospodarczej”.

Oznacza to, między innymi, że podatnicy, którzy w ramach prowadzonej poprzednio działalności gospodarczej byli w przeszłości obowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych z zastosowaniem kas rejestrujących, rozpoczynając na nowo prowadzenie działalności gospodarczej nie mogą skorzystać z ulgi na zakup kas. W szczególności stanowisko takie w udzielanych wyjaśnieniach reprezentują organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 grudnia 2009 r. - ILPP2/443-1371/09-3/TW czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2015 r. - IPPP2/4512-63/15-2/RR).

A zatem podatnik, o którym mowa, nie może obecnie skorzystać z ulgi na zakup kas. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, że prowadząc poprzednio działalność gospodarczą nie skorzystał z ulgi na zakup kas. Nie jest to okoliczność pozwalająca obecnie skorzystać z tej ulgi.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 4 kwietnia 2018 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi