Montaż paneli i desek podłogowych a mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie

Pytanie: Prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą polegająca na sprzedaży paneli i desek podłogowych. W ramach prowadzonej działalność świadczę również usługi montażu tych paneli. Korzystam z usług podwykonawców , montażystów tychże podłóg. Jeden z kontrahentów oznajmił że nie wystawi mi faktury z odwrotnym obciążeniem gdyż on nie ma zapisane w umowie że wykonuje zlecenie w ramach podwykonawstwa.Nie wystarczają mu moje oświadczenia pisane droga mailową. Otrzymałem od niego fakturę ze stawką 8%. Czy mogę rozliczyć podatek naliczony mając świadomość że fakturę otrzymałem od podwykonawcy?

Odpowiedź: Jeżeli w przedstawionej sytuacji spełnione są warunki odwrotnego obciążenia, nie przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku z otrzymanej faktury.

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte jest świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, tj. usług wymienione w poz. 2-48 dodanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do u.p.t.u. Świadczenie takich usług jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

  1. są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
  2. nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  3. usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (zob. art. 17 ust. 1h u.p.t.u.).

Jeżeli warunki te są spełnione, mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie niezależnie od woli stron oraz postanowień umownych. Jeżeli zatem warunki te są w przedstawionej sytuacji spełnione, podwykonawca postąpił nieprawidłowo wystawiając fakturę z podatkiem VAT naliczonym według stawki 8%, jak również bezzasadnie odmawia jej skorygowania.

Oznacza to również, między innymi, że nie przysługuje Panu prawo do odliczenia z otrzymanej faktury. Na fakturze tej nie powinny się bowiem znajdować dane dotyczące stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106e ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.), zaś art. 88 ust. 3a pkt 7 u.p.t.u. stanowi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze (w części dotyczącej tych czynności).

Jeżeli zatem w przedstawionej sytuacji spełnione są warunki odwrotnego obciążenia, nie przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku z otrzymanej faktury. W przypadku takim jest Pan również obowiązany do naliczenia – jako nabywca usługi – podatku należnego (nie wyłącza tego błędne wykazanie podatku na przedmiotowej fakturze).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 16 lutego 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi