Fakturowanie usług najmu świadczonych przez współwłaścicieli

Pytanie: Dwie osoby są właścicielami nieruchomości. Wynajmują mieszkania dla osób i fizycznych i dwa lokale użytkowe. Wszystkie najmy są długoterminowe i rozliczane w ramach najmu prywatnego. Żaden z właścicieli nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Podstawą najmu jest umowa, większość najemców nie potrzebuje dodatkowo faktury, bo wykonuje przelew za czynsz na podstawie umowy. Jednak lokale użytkowe chciałyby otrzymywać faktury. Czy współwłaściciele mogą wystawić jedną fakturę wykazując siebie razem jako sprzedawców?

Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji nie jest dopuszczalne wystawianie przez współwłaścicieli jednej wspólnej faktury. Zamiast tego każdy ze współwłaścicieli powinien wystawiać najemcom fakturę dokumentującą przypadającą na tego współwłaściciela część usługi wynajmu.

Uzasadnienie: Zasady wystawiania faktur określają przepisy art. 106a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). W świetle tych przepisów w przypadku sprzedaży dokonywanej przez dwóch lub więcej podatników każdy z tych podatników powinien wystawić odrębną fakturę (na „swoją” część). Niedopuszczalne jest wystawianie przez takich podatników wspólnej faktury.

Dotyczy to również wspólnego wynajmu nieruchomości. A zatem w przedstawionej sytuacji nie jest dopuszczalne wystawianie przez współwłaścicieli jednej wspólnej faktury. Zamiast tego każdy ze współwłaścicieli powinien wystawiać najemcom fakturę dokumentującą przypadającą na tego współwłaściciela część usługi wynajmu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. - 0114-KDIP1-1.4012.370.2017.1.MAO).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 11 lipca 2022 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi