Stosowanie zwolnienia od podatku VAT do usług z zakresu medycyny estetycznej

Pytanie: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcząi świadcząca usługi z zakresu medycyny estetycznej, może dla swoich usług zastosować stawkę VAT "zw"?

Odpowiedź: Zasadą jest opodatkowanie usług medycyny estetycznej podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. Tylko w niektórych przypadkach możliwe jest stosowanie do świadczenia takich usług zwolnienia od podatku. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Nie wszystkie usługi medyczne korzystają ze zwolnienia od podatku. Zwolnione od podatku są jedynie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez określone przepisami podmioty (zob. art. 43 ust. 1 pkt 18-19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 – dalej u.p.t.u., oraz § 3 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, Dz. U. poz. 1722 z późn. zm. – dalej r.z.). Powoduje to, że usługi medycyny estetycznej nie korzystają, co do zasady, ze zwolnienia od podatku, gdyż nie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu ani poprawie zdrowia (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 maja 2011 r. - IPPP3/443-199/11-4/KB).
Wyjątek stanowią usługi medycyny estetycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, czyli – w uproszczeniu – wykonywane ze względów zdrowotnych. Świadczenie takich usług (przez określone przepisami art. 43 ust. 1 pkt 18-19a u.p.t.u. podmioty) może korzystać ze zwolnienia od podatku, co potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie C-91/12 (jak również co potwierdzają polskie organy podatkowej - zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 czerwca 2011 r. – sygn. IBPP4/443-558/11/AŚ) zastrzegając, że „samo subiektywne postrzeganie zabiegu estetycznego przez osobę, która się temu zabiegowi poddaje, nie jest rozstrzygające dla ustalenia, czy zabieg jest wykonywany w celu terapeutycznym”.
A zatem, co do zasady, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczej świadcząca usługi z zakresu medycyny estetycznej nie może stosować do świadczonych usług zwolnienia od podatku VAT (chyba że cała sprzedaż tej osoby jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u.). W drodze wyjątku od tej zasady stosowanie zwolnienia od podatku jest możliwe, jeżeli osoba ta jest jednym z podmiotów wymienionych przepisami art. 43 ust. 1 pkt 18-19a u.p.t.u., a świadczone usługi medycyny estetyczne służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (sytuacja taka ma najczęściej miejsce w przypadku wykonywania usług medycyny estetycznej na zalecenie medyczne lekarza – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lutego 2014 r. - IPPP1/443-77/14-2/IGo).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 7 lutego 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi