Rozliczenie faktury korygującej dane nabywcy

Pytanie: Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. w czerwcu wystawiłem fakturę sprzedaży. Teraz okazało się, że ująłem na niej złego nabywcę. W sierpniu wystawiłem fakturę korygującą dane formalne. w jaki sposób rozliczyć wystawioną fakturę korygującą? Jak prawidłowo skorygować plik JPK?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji konieczne jest skorygowanie przez Pana zapisu dotyczącego nabywcy w ewidencji VAT za czerwiec. Dokonanie tej korekty spowoduje również konieczność skorygowania pliku JPK_VAT przesłanego za czerwiec, czego należy dokonać przesyłając nowy plik JPK_VAT za czerwiec ze wskazanym prawidłowym nabywcą.

Uzasadnienie: Nie zawsze rozliczanie wystawionych faktur korygujących wymaga korygowania złożonych deklaracji VAT-7/VAT-7K lub prowadzonej ewidencji VAT. Jeżeli bowiem ich treść nie wpływa na treść deklaracji VAT-7/VAT-7K lub ewidencji VAT, nie trzeba dokonywać żadnych korekt ich treści.

Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że dokonanie wskazanej korekty nie wpływa na treść złożonych przez Pana deklaracji VAT-7/VAT-7K. W konsekwencji rozliczenie tej faktury korygującej nie wymaga złożenia przez Pana korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K (ani dokonywania żadnych zapisów w bieżącej deklaracji VAT-7/VAT-7K).

Dokonanie wskazanej korekty wpływa natomiast na treść prowadzonej ewidencji VAT, gdyż pierwotnie wskazany został w niej niewłaściwy nabywca. W konsekwencji konieczne jest skorygowanie przez Pana zapisu dotyczącego nabywcy w ewidencji VAT za czerwiec.

Dokonanie takiej korekty spowoduje konieczność skorygowania pliku JPK_VAT przesłanego za czerwiec (po korekcie ewidencji VAT za czerwiec plik ten zawierać bowiem będzie nieprawidłową informację o nabywcy). Korekty takiej należy dokonać przesyłając nowy plik JPK_VAT za czerwiec ze wskazanym prawidłowym nabywcą.

Na zakończenie wyjaśnić pragnę, że rozliczenie faktury korygującej, o której mowa, nie wymaga uzyskiwania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcą. Dokonanie wskazanych korekt nie wymaga również zawiadamiania organów podatkowych, jak również nie jest konieczne wskazanie przyczyny korekty pliku JPK_VAT za czerwiec.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 1 września 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi