Ewidencjonowanie całej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących a wystawianie faktur

Pytanie: Prowadzimy działalność (spółka z o.o.) w zakresie sprzedaży paliw na stacji paliw - mamy własną stację paliw. Od 1.01.2020 wystawienie dla nabywcy - podatnika VAT - faktury z tytułu sprzedaży paliwa zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej będzie możliwe, jeżeli na paragonie fiskalnym, dokumentującym ta sprzedaż będzie podany NIP nabywcy. Na naszej stacji paliw cała sprzedaż przechodzi przez kasę fiskalną dla wszystkich nabywców, tj. zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Dla firm wystawiamy faktury VAT w komputerze i podpinamy do nich wydrukowane paragony fiskalne. Mamy też zawarte umowy z niektórymi firmami, w tym podmiotami powiązanymi na wystawianie faktur zbiorczych - w okresach tygodniowych lub miesięcznych z tankowań paliwa w tych okresach. Do tych faktur zbiorczych załączamy paragony fiskalne z każdego dnia oraz WZ dokumentujące ilość i wartość wydanego paliwa wraz z nr rejestracyjnymi pojazdów. Czy od 1.01.2020 mamy obowiązek umieszczania na paragonach fiskalnych załączanych do tych faktur nr NIP nabywcy?

Odpowiedź: Tak, jeżeli nadal będziecie Państwo ewidencjonować całą sprzedaż za pomocą kas rejestrujących, od 1 stycznia 2020 r. warunkiem możliwości wystawiania przez Państwa faktur na rzecz podatników VAT (w szczególności faktur z NIP nabywcy) będzie umieszczanie na paragonach NIP nabywców. W zakresie w jakim na paragonach nie będzie umieszczany NIP nabywcy, od 1 stycznia 2020 r. nie będziecie Państwo uprawnieni do wystawiania faktur na rzecz podatników VAT (w szczególności faktur zawierających NIP nabywcy).

Uzasadnienie: Z dniem 1 stycznia 2020 r. dodany zostanie art. 106b ust. 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) - dalej u.p.t.u., stanowiący, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Od zasady tej istnieć będzie tylko jeden wyjątek dotyczący podatników świadczących usługi taksówek osobowych (zob. dodawany art. 106b ust. 7 u.p.t.u.).

Powoduje to, że – o ile nadal będziecie Państwo ewidencjonować całą sprzedaż za pomocą kas rejestrujących – od 1 stycznia 2020 r. warunkiem możliwości wystawiania przez Państwa faktur na rzecz podatników VAT (w szczególności faktur z NIP nabywcy) będzie umieszczanie na paragonach NIP nabywców. W zakresie w jakim na paragonach nie będzie umieszczany NIP nabywcy, od 1 stycznia 2020 r. nie będziecie Państwo uprawnieni do wystawiania faktur na rzecz podatników VAT (w szczególności faktur zawierających NIP nabywcy). Nie będzie natomiast ograniczeń, jeżeli chodzi o wystawianie faktur na rzecz podmiotów innych niż podatnicy VAT, w szczególności na rzecz osób prywatnych.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 26 listopada 2019 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi