Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu a podatek odliczony przy nabyciu części składowych

Pytanie: Posiadam samochód osobowy zakupiony na podstawie umowy kupna sprzedaży. Auto od początku było zgłoszone jako wykorzystywane w 100% w działalności VAT-26. Odliczam VAT od paliwa, napraw części. W okresie używania samochodu poniosłem wydatki na instalacje gazową 3600zł netto oraz felgi i opony 7500zł netto, od tych wydatków odliczyłem VAT w pełni. Obecnie po 1,5 roku zmieniam przeznaczenie pojazdu na cele mieszane. Czy mam obowiązek dokonać korekty w odliczeniach za felgi,opony i instalacje gazowa LPG?

Odpowiedź: Nie, uważam, że korekta kwot podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu felg, opon czy instalacji gazowej LPG nie będzie w przedstawionej sytuacji konieczna. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Na podstawie przepisów art. 90b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnicy mogą być obowiązani (w przypadku zmiany na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza) lub uprawnieni (w przypadku zmiany na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej) do korekty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

Przepisy te – co w omawianej sytuacji ma fundamentalne znaczenie – dotyczą podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu samochodowego. Ani z przepisów art. 90b u.p.t.u., ani z innych przepisów u.p.t.u,. nie wynika, aby podobna korekta była konieczna lub możliwa w stosunku do podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu części składowych pojazdu samochodowego.

Prowadzi to do wniosku, że w przedstawionej sytuacji zmiana sposobu wykorzystania pojazdu nie będzie się wiązać z koniecznością korekty kwoty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu felg, opon czy instalacji gazowej LPG. Były to bowiem zakupy części składowych samochodu osobowego, w których przypadku korekty kwot podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia, o której mowa w art. 90b ust. 1 u.p.t.u., się nie dokonuje.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za brakiem obowiązku korekty jest fakt, że przedmiotowy samochód osobowy – jak zdaje się wynikać z treści pytania – został nabyty przed 1 kwietnia 2015 r. Jak zaś wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), przepisy art. 90b u.p.t.u. stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia 1 kwietnia 2015 r. (z nieistotnym w omawianej kwestii wyjątkiem mającym miejsce w przypadku sprzedaży samochodów).

Niestety, nie są mi znane żadne wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące tej kwestii. W konsekwencji nie jestem w stanie wskazać czy podzielają one zaprezentowane stanowisko.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 8 czerwca  2015 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi