Wykazanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w przypadku otrzymania dokumentów przewozowych z opóźnieniem

Pytanie: Wystawiam fakturę VAT ze stawką 0% (WDT) na dostawę towarów do Niemiec w dniem 31.12.2015 r. Dokumenty przewozowe określone w art. 42 uptiu uzyskałam 26.01.2016r. Kiedy powinnam ująć niniejszą fakturę do VAT? Czy do grudnia 2015 r. poprzez korektę deklaracji, czy ująć ją w styczniu 2016 r.?

Odpowiedź: O ile obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstał w przedstawionej sytuacji w dniu 31 grudnia 2015 r., wykazanie przedmiotowego WDT w związku z otrzymaniem dokumentów przewozowych w dniu 26 stycznia 2016 r. nastąpić powinno w drodze korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2015 r. (względnie w drodze korekty deklaracji VAT-7K/VAT-7D za IV kwartał 2015 r.).

Uzasadnienie: Warunkiem stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej WDT) jest, między innymi, posiadanie przez podatnika w swojej dokumentacji dowodów, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Uzyskanie (wejście w ich posiadanie) takich dowodów jest konieczne, co do zasady, przed upływem terminu do złożenia deklaracji za „okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT (zob. art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Przepisy art. 42 ust. 12 i 12a u.p.t.u. określają sposób postępowania w przypadkach, gdy wskazanych dokumentów w tym terminie uzyskać się nie uda.

Z przepisów tych wynika, że jeżeli warunek posiadania dokumentów uprawniających do opodatkowania WDT stawką 0% nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego, podatnicy nie wykazują WDT w ewidencji VAT (a w konsekwencji w deklaracji VAT – zob. uchwałę NSA z dnia 21 października 2013 r. – I FPS 4/13) za ten okres rozliczeniowy. Dalsze postępowanie zależy od rodzaju składanych przez podatników deklaracji VAT oraz momentu uzyskania wymaganych dokumentów.

I tak w przypadku podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7K/VAT-7D zawieszenie obowiązku wykazywania WDT trwa jeden kwartał. Jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7K/VAT-7D za kolejny kwartał po kwartale powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT podatnicy:

  1. wejdą w posiadanie wymaganych dokumentów - wykazują WDT ze stawką 0% w drodze korekty deklaracji VAT-7K/VAT-7D za poprzedni kwartał, jak również wykazują WDT w drodze korekty informacji podsumowującej za miesiąc albo kwartał (zależnie od rodzaju składanych informacji podsumowujących) powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT;
  2. nie wejdą w posiadanie wymaganych dokumentów - wykazują WDT ze stawką krajową (najczęściej 23%) w deklaracji VAT-7K/VAT-7D za kolejny kwartał po kwartale powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT.

Natomiast w przypadku podatników składających miesięczne deklaracje VAT-7 zawieszenie obowiązku wykazywania WDT trwa dwa miesiące. Jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc o dwa miesiące późniejszy od miesiąca powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT podatnicy:

  1. wejdą w posiadanie wymaganych dokumentów - wykazują WDT ze stawką 0% w drodze korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc powstania obowiązku podatkowego, jak również wykazują WDT w informacji podsumowującej (najczęściej w drodze korekty tej informacji podsumowującej) za miesiąc albo kwartał (zależnie od rodzaju składanych informacji podsumowujących) powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT;
  2. nie wejdą w posiadanie wymaganych dokumentów - wykazują WDT ze stawką krajową (najczęściej 23%) w deklaracji VAT-7 za miesiąc o dwa miesiące późniejszy po miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu WDT.

W przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu WDT powstał – jak zakładam – w dniu 31 grudnia 2015 r. W tej sytuacji wykazanie przedmiotowego WDT w związku z otrzymaniem dokumentów przewozowych w dniu 26 stycznia 2016 r. nastąpić powinno w drodze korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2015 r. (względnie w drodze korekty deklaracji VAT-7K/VAT-7D za IV kwartał 2015 r.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 8 kwietnia 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi