Rozszerzenie działalności o świadczenie usług medycznych a ulga na zakup kasy online

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gastronomiczną. Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2021r zakupił kasę online. Obecnie chce rozszerzyć swoją działalność o usługi medyczne. Będzie zakupywał drugą kasę fiskalną online. Czy od tej kasy również należy się zwrot w wysokości 700zł.

Odpowiedź: Nie, w przedstawionej sytuacji podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy online.

Uzasadnienie: Z art. 145b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy nabywający kasy rejestrujące online w związku z wykonywaniem czynności wskazanych przepisami art. 145b ust. 1 pkt 1–4 u.p.t.u. mogą korzystać z ulgi na zakup kas. Jest to tzw. ulga na wymianę kas.

W przedstawionej sytuacji podatnik nie będzie mógł jednak skorzystać z tej ulgi, gdyż nie przysługuje ona w przypadku kas online nabywanych w związku z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej (np. do nowych punktów sprzedaży), jak również w przypadku kas online nabytych po dniu objęcia danej kategorii czynności obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. - 0114-KDIP1-3.4012.207.2019.1.ISK; w przypadku usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów dniem tym był 1 lipca 2021 r.).

Ponadto podatnik, o którym mowa, nie może już skorzystać ze „zwykłej” ulgi na zakup kas, którą określa art. 111 ust. 4 u.p.t.u. Powoduje to, że w związku z zakupem przedmiotowej kasy online podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi na jej zakup.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 9 sierpnia 2021 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi