Opodatkowanie dostawy rolet montowanych w Niemczech na zlecenie polskiego klienta

Pytanie: Jak prawidłowo udokumentować dostawę rolet z montażem odbiorcy krajowemu (jaką zastosować stawkę podatku VAT), miejsce wykonania usługi Niemcy. 1. Klient polski zamówił u producenta rolety wraz z montażem - miejsce montażu Niemcy. 2. Zamawiającym i płatnikiem będzie firma polska (faktura ma być wystawiona na czynnego podatnika krajowego). 3. Montaż rolet w Niemczech zostanie wykonany przez podwykonawcę, który obciąży producenta fakturą za wykonaną usługę. Z jaką stawką VAT powinien wystawić faktury producent i podwykonawca?

Odpowiedź: Odpowiedzi na pytania zależą od tego czy chodzi o sprzedaż z montażem rolet wewnętrznych czy zewnętrznych.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1686).

W świetle powyższego możliwe są w przedstawionej sytuacji dwa scenariusze. Pierwszy z nich ma zastosowanie, jeżeli pytanie dotyczy rolet wewnętrznych. Sprzedaż rolet wewnętrznych wraz z ich montażem uznaje się najczęściej za dostawy towarów, zaś usługi ich montażu nie są usługami budowlanymi. Jeżeli zatem pytanie dotyczy rolet wewnętrznych dochodzi w przedstawionej sytuacji do:

  • dokonywanej przez producenta dostawy rolet; miejsce tej dostawy znajduje się na terytorium Niemiec (na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.), a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce; o ile na podstawie przepisów niemieckich zamawiający (firma polska) nie jest jako nabywca obowiązany do rozliczenia podatku VAT, dostawa ta powinna zostać udokumentowana przez producenta fakturą niemiecką (tj. fakturą wystawioną zgodnie z niemieckimi przepisami); jeżeli mimo to miałby on wystawić polską fakturę powinna być to faktura bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT,
  • świadczonej przez podwykonawcę usługi montażu, której miejsce świadczenia - na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u. – znajduje się na terytorium kraju; świadczenie tej usługi podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce według stawki 23% i powinno być udokumentowane przez podwykonawcę fakturą wystawioną z tą właśnie stawką.

Jeżeli natomiast pytanie dotyczy rolet zewnętrznych, to – zależnie od woli stron oraz postanowień umownych – u producenta dochodzi w przedstawionej sytuacji do dostawy towarów wraz z ich montażem lub świadczenia usług z wykorzystaniem materiałów własnych. Niezależnie od scenariusza, miejsce świadczenia tych czynności znajduje się w przedstawionej sytuacji na terytorium Niemiec. W konsekwencji niezależnie od scenariusza, dokonywane w przedstawionej sytuacji czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, lecz w Niemczech. O ile na podstawie przepisów niemieckich zamawiający (firma polska) nie jest jako nabywca obowiązany do rozliczenia podatku VAT, czynności te powinny zostać udokumentowane przez producenta fakturą niemiecką (tj. fakturą wystawioną zgodnie z niemieckimi przepisami). Jeżeli mimo to miałby on wystawić polską fakturę powinna być to faktura bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT.

Jednocześnie jeżeli pytanie dotyczy rolet zewnętrznych, usługa świadczona przez podwykonawcę jest usługą budowlaną, której miejsce świadczenia - na podstawie art. 28e u.p.t.u. – znajduje się na terytorium Niemiec. Świadczenie tej usługi podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Niemczech. O ile na podstawie przepisów niemieckich producent nie jest jako nabywca obowiązany do rozliczenia podatku VAT, czynności te powinny zostać udokumentowane przez podwykonawcę fakturą niemiecką (tj. fakturą wystawioną zgodnie z niemieckimi przepisami). Jeżeli mimo to miałby on wystawić polską fakturę powinna być to faktura bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 26 marca 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi