Usługi szkoleniowe a podatek u źródła

Pytanie: Firma zleciła szkolenie pracowników do przeprowadzenia w niemczech. Firma niemiecka przekazała nam certyfikat rezydencji. Czy w tym przypadku mamy obowiązek potrącić podatek u źródła przy płatności za fakturę?

Odpowiedź: Nie, nie macie Państwu obowiązku potrącenia podatku u źródła (przy czym obowiązku takiego nie mielibyście Państwo również, gdyby firma niemiecka nie przekazała Państwu certyfikatu rezydencji).

Uzasadnienie: W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że przychody ze świadczenia usług szkoleniowych nie zostały wymienione wśród przychodów, których powyższe dotyczy. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2015 r. (ILPB4/4510-1-491/15-2/DS), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 września 2014 r. (IPPB5/423-676/14-2/AJ) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 września 2016 r. (2461-IBPB-1-2.4510.782.2016.1.BG). A zatem nie macie Państwu obowiązku potrącenia podatku u źródła (przy czym obowiązku takiego nie mielibyście Państwo również, gdyby firma niemiecka nie przekazała Państwu certyfikatu rezydencji).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 3 października 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi