Zagraniczny podatek

Pytanie: Spółka polska wystawia faktury na kontrahentów np. z Tunezji za pomoc techniczną, która mieści się w katalogu należności licencyjnych. Kontrahent z Tunezji potrąca płatność o podatek od należności licencyjnych (podatek mu zródła) i odprowadza do swojego Urzędu Skarbowego. Spółka polska otrzymuje deklaracje o potrąconym podatku u żródła. Może ten podatek odliczyć od podatku ale za ostatni rok podatkowy jest strata podatkowa. Pytanie Czy potracony podatek u żródła jest kosztem uzyskania przychodu, skoro spółka nie ma możliwości jego odliczenia wskutek wystąpienia straty podatkowej?

Odpowiedź: Nie, potrącony podatek, o którym mowa, nie może zostać zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888 z późn. zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, między innymi, podatku dochodowego. Wyłączenie to – jak się przyjmuje – dotyczy zarówno kwot polskiego podatku dochodowego, jak i kwot zagranicznych podatków dochodowych (zob. przykładowo wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2004 r. - III SA 731/02, wyrok NSA z dnia 19 listopada 2004 r. - FSK 1240/04 czy wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 maja 2013 r. - I SA/Gl 1197/12). A zatem w przedstawionej sytuacji potrącony przez kontrahenta tunezyjski podatek dochodowy nie może zostać zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 24 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi