Koszty organizacji spotkania dla emerytów

Pytanie: W ramach obchodów jubileuszu firmy organizujemy odrębne spotkanie z emerytami finansowane ze środków obrotowych. Czy koszty poniesione na organizację tego typu spotkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Odpowiedź: Tak, uważam, że koszty organizacji takiego spotkania można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.).

W świetle tego przepisu dopuszcza się zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkań i imprez, w których uczestniczą byli pracownicy firmy, w tym emeryci. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 listopada 2012 r. (IBPBI/2/423-937/12/MS), w której czytamy, że „jeżeli wydatki poniesione zostały na zorganizowanie obchodów jubileuszu (spotkania integracyjnego), tj. spotkania, które ma na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Wskazane wyżej cele organizowania spotkania jubileuszowego są również adekwatne w odniesieniu do byłych pracowników (emerytów). Pracownicy Spółki widząc bowiem, iż Spółka „nie zapomina” o byłych pracownikach (emerytach) i dba o utrzymanie z nimi więzi lepiej postrzegają swojego pracodawcę”.

Przytoczona interpretacja dotyczy co prawda wspólnej imprezy dla pracowników oraz byłych pracowników, lecz uważam, że ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wydatków na odrębne spotkanie z emerytami. Dlatego też według mnie koszty organizacji spotkania, o którym mowa, można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 18 lipca 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi