Koszt ubezpieczenia GAP leasingowanego samochodu jako koszt uzyskania przychodów

Pytanie: Podatnik zawarł umowę leasingową na samochód osobowy, którego wartość przekracza 150 tys. zł. Rata leasingowa jest rozliczana w oparciu o wyliczoną proporcję. Jednak na fakturze jest też doliczana kwota ubezpieczenia GAP, jako zwolniona z VAT. Czy w przypadku raty ubezpieczenia GAP również należy uwzględnić proporcję przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu? Czy może należałoby zastosować odliczenie 75% w koszty, zamiast ustalonej proporcji?

Odpowiedź: Raty ubezpieczenia GAP nie stanowią w przedstawionej sytuacji podatkowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów tego ubezpieczenia.

Uzasadnienie: Z początkiem 2019 r. dodany został art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Jednocześnie art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w art., 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Istnienie art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f. powoduje, że składki na wszelkiego rodzaju ubezpieczenia samochodu osobowego nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47a u.p.d.o.f. Potwierdził to Minister Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Z objaśnień tych wynika również, że ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f. dotyczy również składek na ubezpieczenie GAP. A zatem do rat ubezpieczenia GAP, o których mowa, na zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f., a więc nie stanowią one podatkowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów tego ubezpieczenia.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 14 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi