Koszt udokumentowany paragonem imiennym

Pytanie: Paragon imienny kwota 1000 zł netto. Uwzględniono wszystkie dane firmy. Czy mogę zaliczyć w KUP koszty na podstawie takiego dokumentu?

Odpowiedź: Jeżeli otrzymany przez Pana dokument zatytułowany paragonem imiennym zawiera wszystkie dane wymagane dla faktury, jest on w istocie fakturą. W tej sytuacji dokument ten prawidłowo dokumentuje poniesiony przez Pana koszt, a w konsekwencji istnieje możliwość rozpoznania na jego podstawie podatkowego kosztu uzyskania przychodów.

Uzasadnienie: Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.).

Ponadto aby dany koszt mógł być przez podatnika zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jego poniesienie musi być należycie przez podatnika udokumentowane. Jak orzekł NSA w wyroku z dnia 19 czerwca 2019 r. (II FSK 548/17), „do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów niezbędne jest nie tylko zaistnienie konkretnego zdarzenia gospodarczego, polegającego na zakupie towarów i usług u konkretnego sprzedawcy, za konkretną cenę, ale i odpowiednie udokumentowanie tej operacji”.

 Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że obowiązujące przepisy nie znają dokumentu nazywanego „paragonem imiennym”. Jednocześnie w świetle przepisów art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., każdy dokument zawierający dane wymagane dla faktur jest fakturą. Jest tak również, jeżeli dokument ten nie jest tytułowany fakturą, gdyż nie ma wymogu tytułowania w ten sposób faktur.

Prowadzi to do wniosku, że jeżeli otrzymany przez Pana dokument zatytułowany paragonem imiennym zawiera wszystkie dane wymagane dla faktury, jest on w istocie fakturą. W tej sytuacji dokument ten prawidłowo dokumentuje poniesiony przez Pana koszt, a w konsekwencji istnieje możliwość rozpoznania na jego podstawie podatkowego kosztu uzyskania przychodów.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 14 lipca 2020 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi