Opłata za odstąpienie leasingu w kosztach uzyskania przychodów

Pytanie: Przedsiębiorca przejął leasing po innej firmie. Okres trwania umowy wynosi 8 miesięcy. Czy wartość z faktury za leasing powinna być rozliczana przez ewidencję kilometrów czy może być jednorazowo w całości zaliczana do kosztów uzyskania przychodów?

Odpowiedź: Opłata z tytułu odstępnego może w przedstawionej sytuacji zostać (zakładając, że nie dotyczy cesji umowy podatkowego leasingu finansowego) zaliczona przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio i jednorazowo (bez konieczności rozliczania poprzez ewidencję kilometrów).

Uzasadnienie: Pytanie – jak zakładam – dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odstępnego z tytułu cesji umowy leasingu. Kwota taka – o ile nie dotyczy cesji umowy podatkowego leasingu finansowego – stanowi koszt uzyskania przychodów bezpośrednio (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2008 r. - ITPB3/423-186/08/DK).

Zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów nie wymaga przy tym prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, gdyż nie stanowi ona według mnie wydatku z tytułu używania samochodu osobowego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., a ponadto art. 23 ust. 3b u.p.d.o.f. wyłącza stosowanie tego przepisu do samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu.

A zatem w przedstawionej sytuacji opłata z tytułu odstępnego może zostać (zakładając, że nie dotyczy cesji umowy podatkowego leasingu finansowego) zaliczona przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio i jednorazowo (bez konieczności rozliczania poprzez ewidencję kilometrów).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 28 grudnia 2018 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi