Opodatkowanie ryczałtem przychodów z wynajmu na doby

Pytanie: Nie prowadzę działalności gospodarczej. Posiadam mieszkanie, które nabyłam wraz z mężem (wspólność majątkowa) dwa lata temu. Od czasu do czasu mieszkaliśmy tam. Mieszkanie mieści się w innym mieście niż stałe miejsce naszego zamieszkania. Aby mieszkanie nie stało puste chcę je zacząć wynajmować. Chciałaby wystawić je na portalu boocking.com i wynajmować na doby, tygodnie. A później jak trafi się ktoś na dłuższy najem to chciałabym wynająć np. studentom. Wynajem przez boocking.com wygląda następująco: zamieszczam tam zdjęcia i proponuję cenę. Nie mam bezpośrednio kontaktu z najemcą podczas zawierania umowy - wszystko odbywa się przez portal. Klucze najemcy przekazuję ja, potem odbieram je, sprzątam. Nie świadczę żadnych dodatkowych usług, nie mam recepcji, restauracji czy innych podobnych świadczeń, nie zatrudniam żadnych pracowników, wszystko będę robić sama. Płatność również następuje na konto portalu, a potem portal wypłaca mi pieniądze za dłuższy okres np. miesiąca. Jeżeli nikt nie wynajmuje to nie otrzymuję żadnych pieniędzy. Czy takie podjęte działania mieszczą się w kategorię najmu czy są działalnością gospodarczą. Co za tym idzie czy mogę skorzystać z 8,5% ryczałtu?

Odpowiedź: Uzyskiwane przez Panią przychody – o ile nie zdecyduje się Pani na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu – będą przychodami z najmu, które będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

Uzasadnienie: Na gruncie przepisów u.p.d.o.f. przychody z najmu i podnajmu traktowane są w sposób szczególny, gdyż mogą stanowić przychody z dwóch źródeł, a mianowicie:

  1. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.,
  2. przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

W pierwszym przypadku przychody z najmu i podnajmu opodatkowane są na zasadach właściwych dla przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast w drugim przypadku przychody z najmu i podnajmu mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych przepisami u.p.d.o.f. dla przychodów z najmu i podnajmu, jak również ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (zob. art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. – u.z.p.d.).

Przyjmuje się przy tym, że przychody z najmu i podnajmu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w dwóch przypadkach, tj. gdy chodzi o najem składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz gdy najem stanowi przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach przychody z najmu i podnajmu stanowią przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

Przyjmuje się przy tym, że przychody z najmu i podnajmu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w dwóch przypadkach, tj. gdy chodzi o najem składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz gdy najem stanowi przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach przychody z najmu i podnajmu stanowią przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

Dotyczy to również przychodów z wynajmu krótkoterminowego, a w konsekwencji przychody takie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 lutego 2012 r. (IPPB1/415-1072/11-4/MS), w której czytamy, ze „przychody z najmu krótkotrwałego 3 mieszkań Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, skoro umowy te nie będą zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej”. Dotyczy to również wynajmu krótkoterminowego świadczonego z wykorzystaniem stron internetowych takich jak booking.com (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2016 r. - ITPB1/4511-111/16/AK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2016 r. – sygn. IBPB-2-2/4511-790/15/HS).

A zatem uzyskiwane przez Panią przychody – o ile nie zdecyduje się Pani na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu – będą przychodami z najmu, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. W konsekwencji przychody te będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 12 sierpnia 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi