Podwyższone koszty uzyskania przychodów u przedstawicieli handlowych

Pytanie: Czy stosuje się podwyższone koszty uzyskania dla przedstawicieli handlowych, skoro miejscem pracy jest siedziba firmy oraz region, w którym mieszkają. Pracownicy dysponują samochodami służbowymi.

Odpowiedź: Podwyższone koszty uzyskania przychodów mają w przedstawionej sytuacji zastosowanie, o ile pracownik (przedstawiciel handlowy) przynajmniej jeden dzień w miesiącu wykonuje pracę poza miejscowością zamieszkania.

Uzasadnienie: Podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy przysługują na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.). Mogą być stosowane, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Przyjmuje się przy tym, że podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa, przysługują również podatnikom, których miejscem pracy jest określony umową o pracę obszar, o ile przynajmniej jeden dzień w miesiącu wykonują oni pracę poza miejscowością zamieszkania. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2014 r. (IBPBII/1/415-478/14/BJ) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2015 r. (IPTPB1/4511-611/15-2/MH). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „we wniosku wskazano, że miejscem pracy wynikającym z umowy o pracę jest województwo. Należy pamiętać, że zgodnie z cytowanym art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, a nie województwo. Zatem wystarczy, aby choć jeden dzień w miesiącu pracownik wykonywał pracę poza miejscowością, w której mieszka, by można było zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 grudnia 2017 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi