Rozliczenie wydatków na zagospodarowanie ogrodu

Pytanie: Jaką stawką amortyzować zagospodarowanie ogrodu przynależący do domu przyjęć? Zagospodarowanie terenu polegało sporządzeniu projektu ogrodu, nasadzeniu drzew i krzewów i kwiatów, założeniu trawników, ułożeniu ścieżek z kostki brukowej, stworzenie oczka wodnego z wodospadem.

Odpowiedź: Wydatków dotyczących zagospodarowania ogrodu (tj. wydatków na sporządzenie projektu ogrodu, nasadzenie drzew i krzewów i kwiatów, założenie trawników, ułożenie ścieżek z kostki brukowej oraz stworzenie oczka wodnego z wodospadem) nie należy amortyzować. Wydatki takie stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Amortyzacji podatkowej podlegają składniki majątku określone przepisami art. 22a i 22b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Nasadzenia ani tzw. obiekty małej architektury nie należą do takich składników majątku. Powoduje to, że wydatków na zagospodarowanie ogrodów nie należy podatkowo amortyzować. Wydatki takie stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio (chyba że – co jednak ma miejsce rzadko – nie stanowią kosztów uzyskania przychodów jako koszty reprezentacji – zob. art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f.).

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2012 r. (ITPB1/415-1181/11/PSZ), w której czytamy, że „wydatki poniesione na zagospodarowanie terenów zielonych, tj. terenu przynależnego do hotelu i SPA, wykorzystywanego w działalności gospodarczej, tj. założenie skalniaków, rabat, zasadzenie drzew i krzewów, przekształcenie strumyka w wodospad, dotyczą bieżącej działalności firmy, mogą więc stanowić koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Zatem koszty poniesione na zagospodarowanie terenów zielonych nie będą zwiększały wartości początkowej środków trwałych”. Innym przykładem może być – wydana na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz mająca odpowiednie zastosowanie na gruncie u.p.d.o.f. - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 września 2014 r. (IPTPB3/423-193/14-6/GG), w której czytamy, że „wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zagospodarowanie terenów zielonych nie będą zwiększać wartości początkowej środka trwałego Wnioskodawcy lecz po spełnieniu warunków określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia na podstawie art. 16 ust. 4d i ust. 4e ww. ustawy”.

A zatem wydatków dotyczących zagospodarowania ogrodu (tj. wydatków na sporządzenie projektu ogrodu, nasadzenie drzew i krzewów i kwiatów, założenie trawników, ułożenie ścieżek z kostki brukowej oraz stworzenie oczka wodnego z wodospadem) nie należy amortyzować. Wydatki takie stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 17 kwietnia 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi