Stawka ryczałtu przy tworzeniu mebli na wymiar

Pytanie: Działalność gospodarcza, usługi stolarskie. Podatnik zamierza prowadzić usługi stolarskie - zabudowy, szafy itp. dla osób fizycznych. Czy może być na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych? Jaka stawka?

Odpowiedź: Tak, podatnik, o którym mowa, może korzystać z tej formy opodatkowania (o ile pozwala na to wysokość uzyskiwanych przez niego przychodów). Przychody ze świadczenia usług polegających na wykonywaniu zabudowy czy szaf opodatkowane są ryczałtem w wysokości 5,5%.

Uzasadnienie: Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników wskazanych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2157 z późn. zm.) – u.z.p.d. Z przepisów tych nie wynika, aby podatnicy uzyskujący przychody ze świadczenia usług stolarskich nie mogli korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. A zatem podatnik, o którym mowa, może korzystać z tej formy opodatkowania (oczywiście, o ile pozwala na to wysokość uzyskiwanych przez niego przychodów – zob. art. 6 ust. 4 u.z.p.d.).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określają przepisy art. 12 u.z.p.d. Przepisy te przewidują, między innymi, stosowanie stawki 5,5% do przychodów z działalności, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (zob. art. 4 ust. 1 pkt 4 u.p.z.d.). W świetle tych przepisów przychody z wytwarzania i montażu mebli na wymiar opodatkowane są ryczałtem w wysokości 5,5% (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2013 r. - IPTPB1/415-584/13-6/MAP). W konsekwencji przychody ze świadczenia usług polegających na wykonywaniu zabudowy czy szaf opodatkowane są ryczałtem w tej właśnie wysokości.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 8 grudnia 2017 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi