Zakup roweru kosztem uzyskania przychodu

Pytanie: Podatnik świadczy usługi medyczne (lekarz dentysta), chce zakupić rower, który posłuży do dojazdów do pracy, czy będzie to koszt podatkowy?

Odpowiedź: Tak, podatnik może zaliczyć wydatek na nabycie roweru do podatkowych kosztów uzyskania przychodów (o ile wartość początkowa przedmiotowego roweru nie przekracza 3.500 zł). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Na gruncie tego przepisu do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczać koszty dojazdów z miejsca zamieszkania przedsiębiorcy do siedziby prowadzonej firmy czy innych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2008 r. (ITPB1/415-221/08/DP), w której czytamy, że „jeżeli codzienne dojazdy Wnioskodawcy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania działalności są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, a w konsekwencji do osiągnięcia przez Wnioskodawcę przychodów, wydatki poniesione na ten cel mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Dotyczy to również wydatków na nabycie środków transportu wykorzystywanych do takich dojazdów. Najczęściej ze względu na wartość początkową przekraczającą 3.500 zł wydatki na ich nabycie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania pośrednio, poprzez odpisy amortyzacyjne (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2012 r. - ILPB1/415-188/12-2/IM). Jednakże w przypadku wydatków na nabycie środków transportu wykorzystywanych do dojazdów siedziby prowadzonej firmy czy innych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, których wartość nie przekracza 3.500 zł, amortyzacja nie jest konieczne. W przypadkach takich wydatki na nabycie tych środków transportu mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio.

A zatem – o ile wartość początkowa przedmiotowego roweru nie przekracza 3.500 zł – podatnik może zaliczyć wydatek na nabycie roweru do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Odpowiednie zastosowanie znajdzie w takim przypadku interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2013 r. (IBPBI/1/415-95/13/SK), w której czytamy, że „jeżeli rower, który Wnioskodawca zamierza zakupić będzie w istocie wykorzystywany w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to wydatki poniesione na jego nabycie będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 11 czerwca 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi