Zakup samochodu przez spółkę komandytową od wspólnika

Pytanie:  Czy zakup samochodu osobowego przez spółkę zo.o. spółkę komandytową od wspólnika (osoby fizycznej) będzie stanowił dla spółki koszt podatkowy (tzn. czy amortyzacja tego samochodu będzie kosztem dla spółki) a więc dla wspólników, bo to oni są podatnikami podatku w spółce komandytowej?

Odpowiedź: Uważam zatem, że przedmiotowy samochód będzie mógł być przez spółkę komandytową amortyzowany na zasadach ogólnych, a odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wszystkich jej wspólników (w tym wspólnika sprzedającego samochód).

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że jak najbardziej dopuszczalne jest zawieranie umów sprzedaży pomiędzy wspólnikami spółek osobowych (w tym spółek komandytowych) a tymi spółkami. Przyjmuje się przy tym z reguły, że umowy takie wywołują zwykłe skutki w podatku dochodowym (pomimo, że spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego i uzyskiwane przez te spółki przychody są z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym przychodami ich wspólników). Przykładowo, w przypadku umowy sprzedaży samochodu przez wspólnika spółki osobowej wspólnikowi tej spółki wspólnik u, między innymi, tego wspólnika powstaje przychód z jego odpłatnego zbycia (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2010 r. - ITPB1/415-867/10/DP).

Odpowiednio w przedstawionej sytuacji nabycie samochodu nie będzie się dla spółki komandytowej oraz jej wspólników (w tym wspólnika sprzedającego samochodu) różnić od nabycia samochodu od podmiotu zewnętrznego. W konsekwencji przedmiotowy samochód będzie mógł zostać na zasadach ogólnych zaliczony do środków trwałych i amortyzowany, zaś odpisy amortyzacyjne (w proporcjach wynikających z przepisów art. 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. oraz art. 5 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1888) stanowić będą na zasadach ogólnych podatkowe koszty uzyskania przychodów wspólników spółki komandytowej (w tym wspólnika sprzedającego samochód).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 28 grudnia 2016 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi